ELLING KIRKE

PROJEKT

Indvendig istandsættelse

TYPE

Kulturarv

BYGHERRE

Elling/Strandby Menighedsråd

Elling Kirke er en landsbykirke med romansk skib og kor fra senmiddelalderen, våbenhus på nordsiden, kapel med orgelrum på sydsiden samt tårn med tårnrum som forlængelse af skibet. Kirken er muret i munkesten – den nordlige og østlige del er ældst og opført med lisener og rundbuefriser. Tagene er teglhængte.

Indvendigt har Kirken malet bjælkeloft. Gulvet er fyrrebrædder med bort af murstensgulv i gule tegl.

Skibet består af to hvælvfag, et krydshvælv mod vest og et stjernehvælv mod øst. Gulve i gule tegl og podier i fyrretræ. Tårnrummet har rest af skjoldbuer, men i dag er der bræddeloft under bjælkelaget.

Korsarmen på skibet sydside er forbundet med skibet med en spidsbuet åbning og rummer kirkens orgel. Loftet er krydshvælvet.

Våbenhuset er opført i 1800-tallet i grundmur, har gulv i stenfliser og glad pudsloft.

SKIK Arkitekter har for Elling/Strandby Menighedsråd forestået rådgivning i forbindelse med den indvendige istandsættelse.

Rådgivningen omfatter på kirkesager altid grundig registrering og optegning af kirken og dennes historiske inventar, udførelse af kalkningsprøver og beskrivelse af de foreslåede arbejder til de kirkelige myndigheder.

Herefter forestår vi udbudsrunde, byggeledelse og løbende fagtilsyn i udførslen, så der sikres en høj kvalitet

 
Medlem af Danske Arkitektvirksomheder
SKIK Arkitekter - Snaregade 6, 8900 Randers C - CVR: 4364 7873
M: kontakt@skikarkitekter.dkT: (+45) 2062 4292